SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, JOGI NYILATKOZAT

 

Hatályos: 2018.03.01-től visszavonásig.


SZERZŐI JOGOK

A prontiva.com (a továbbiakban a “Weboldal”) teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a mindenkori és korábbi hírlevél sorozatokat, a letölthető cikkeket, tanulmányokat szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján).

A weboldalak mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos, ideértve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást. A weboldal tartalma a szerző neve [Saccani Ágnes – Pronti VA] és a forrás [prontiva.com] megjelölésével, működő link formájában, a szerző írásbeli hozzájárulásával felhasználható. A forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, átdolgozás díjköteles: 25 900 Ft  naponta.

A weboldalak cikkeinek RSS szindikációja engedélyezett. A szindikált tartalmaknak minden tekintetben meg kell egyeznie az eredeti tartalommal, ezért az RSS feed beolvasás előzetes írásbeli engedélyhez kötött.

FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK

Adatkezelés nyilvántartási szám: A weboldalakon kezdeményezett feliratkozás és/vagy megrendelés a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő és/vagy a hírlevél feliratkozással és/vagy termék megrendeléssel a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím valós használatú, szabad akaratából, önként iratkozott fel.

A feliratkozással és/vagy a megrendeléssel a felhasználó kifejezett, előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldalakat  üzemeltetőtől elektronikusan fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználására vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az  üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mail címmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozást és/vagy megrendelést kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

ADATKEZELÉS

A feliratkozás önkéntes. A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mail címre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük. Ha az olvasó már fel van iratkozva a weboldalak hírelvél listájára, és újra feliratkozik, ebben az esetben nincs dupla megerősítéses rendszer. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által eszközölhető, minden kiküldött levélben található adatmódosítás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról. A feliratkozáskor bekért és kezelt adatok köre: keresztnév, e-mail cím, IP cím, a feliratkozás időpontja. A megrendeléskor kezelt adatok köre a fentieken kívül: vezetéknév, a megrendelő cég vagy magánszemély vagy egyéb szervezet neve és számlázási címe. Az adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját illetve esetekként partnercégeink hirdetéseinek küldésére használjuk. Csak engedély alapú e-mail marketinget végzünk.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA

Általános szerződés (ASZF) a weboldalak használati és termék-, illetve szolgáltatás megrendelési feltételeiről.

Tulajdonos: Gavallér Gyuláné egyéni vállalkozó, címe: 1114 Budapest, Bukarest u. 14.  Adószám:  68467827-1-43 Nyilvántartási szám: 51788777.  A forgalmazó  alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számolnak fel.

Tulajdonos/ok fenntartják magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül elutasítsanak.

A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés,  továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 100 (száz)-szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni az üzemeltetőnek.  

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A weboldalon bemutatott technikák és marketing módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A forgalmazó semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az oktatóanyagban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZOLGÁLTATÁS/KONZULTÁCIÓ MEGRENDELÉSE ESETÉN

A megrendelő megrendeli, a szolgáltató elkészíti a megrendelő weboldalát / webshopját. Fizetési feltételek: A megrendelő köteles a szolgáltatás díját a szerződés elfogadása után a mindenkori díjbekérőn szereplő banki átutalási határidővel teljesíteni a szolgáltató bankszámlájára. A szolgáltatás díja előre fizetendő, a szolgáltató alanyi áfamentes tevékenységet folytat, ezért áfát nem számol fel.

A forgalmazó (szolgáltató) a mindenkori ajánlatban feltüntetett elkészítési határidőt attól a naptól vállalja, amely napon visszaigazolta, hogy a megrendelő hiánytalanul a rendelkezésére bocsátotta a következő anyagokat / információkat.

A szolgáltatás nem tartalmazza a következőket: A Wixtől eltérő tartalomkezelő rendszerrel való munkavégzés, http: // helyett https : // protokol alá való fejleszetés, tárhely technikai problémáinak megoldása, hosting céggel való kapcsolattartás, hírlevélküldő telepítés, beállítás, hírlevelek időzítésének beállítása. A W3.org vagy bármilyen validációs ellenőrzőnek való megfelelés.

A szolgáltató egyetlen, a weboldal célját teljes mértékben támogató és megfelelő arculatot tervez, amennyiben ezt a megrendelő nem fogadja el, és új arculatot kér, úgy köteles az újratervezést 9 500 Ft -os óradíjon megfizetni. Amennyiben a megrendelő az átadás után változtatni szeretne az elkészült arculaton, azt szabadon megteheti, de erről köteles tájékoztatni a Szolgáltatót, hogy az a referenciái közül az oldal linkjét eltávolíthassa.

A megrendelő a szerződés idejére a szolgáltató rendelkezésére bocsátja a következő hozzáférési adatokat, melyeket a szolgáltató kizárólag a weboldal átadásáig őriz meg, utána adatvédelmi okokból törli saját számítógépéről, és nem őriz róla semmilyen formában másolatot: FTP és Mysqluser / pass / hostname / db name. Ha a tárhelyen ezek a funkciók nem elérhetők, vagy a tárhely alkalmatlan a weboldal telepítésére, a szolgáltatónak nem feladata a hiba keresése, elhárítása, feltárása, és a tárhelyszolgáltatóval való egyeztetés, kommunikáció. A megrendelő köteles a tárhelyszolgáltatóval kommunikálni, és megoldani, hogy az adott technikai feltételek a tárhelyen elérhetőek legyenek. Amíg a tárhely miatt a megvalósítási munkálatok állnak, az nem számít bele az elkészítési határidőbe, ebben az esetben az elkészítési határidő annyi munkanpot késik, ahány munkanapos leállásra kényszerült a szolgáltató a tőle független, nem megfelelő tárhely miatt.

Felek tudomással bírnak és kifejezetten kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében létrejövő weboldal, design elemek, szolgáltató által írt szövegek szerzői jogvédelem alatt álló szerzői műnek minősülnek. A szerzői jogok tekintetében a Felek úgy állapodnak meg, hogy a szolgáltató a teljes védelmi időre vonatkozó minden ismert felhasználási módra (így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözésre és átdolgozásra is) kiterjedő kizárólagos, harmadik személy részére átengedhető felhasználói jogot biztosít a megrendelő részére. A felhasználási jogok ellenértékét a szolgáltatói díj tartalmazza. A szolgáltató szavatol azért, hogy az általa jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatása tekintetében harmadik személynek nem áll fenn joga, ami a megrendelő előző pont szerinti felhasználási jogát kizárná vagy korlátozná.

A felek a jelen megbízási szerződést határozott időtartamra kötik, melynek kezdete a megrendelő leadása a vége pedig a kész weboldal átadása.

Ha a szolgáltatás során a megrendelő eláll a szerződéstől, akkor a befizetett díjat a szolgáltató által addig elvégezett munkák levonásával kaphatja vissza. Ha a megrendelő nem fogadja el a szolgáltató megoldásait, akkor a szolgáltató felmondhatja jelen szerződést, ilyenkor csak az addig elvégzett munka ellenértékére jogosult, a fennmaradó összeget visszautalja megrendelőnek.

A szolgáltatás megrendelésével a szolgáltató e-mailes / személyes / telefonos / skype-os kapcsolattartást vállal.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintással elfogadja.

Kapcsolat

+ 36 30 3076094

info@prontiva.com

Kövess Facebookon és Instagramon is!

Copyright 2018 Pronti VA | Design by Agnes Saccani | Minden jog fenntartva

Pin It on Pinterest